AutoColorCropOptions autocolorcropoptions

Alternativ för automatisk beskärning av bilder baserat på färg.

Syntax

Parametrar section-0302e9238dbc4704914e938f42c881e6

Namn
Typ
Beskrivning
hörn
xsd:sträng
Val av Beskär hörn automatiskt.
tolerans
xsd:dubbel

Färgmatchningsspecifikation. Använder:

  • 0 om du vill matcha färgerna exakt.
  • 1 för att möjliggöra de största färgskillnaderna.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681