ConfigSetting configsetting

Används endast av Dynamic Media-utvecklare.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
name
xsd:string
Konfigurationsnamn.
value
xsd:string
Konfigurationsvärde.
handle
xsd:string
Hantera den lagrade konfigurationen.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681