updateViewerConfigSettings updateviewerconfigsettings

Uppdaterar konfigurationsinställningarna för SWF-visningsprogrammet.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-0dd001da1b784aefa5eb5b50c7a2c045

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-29790d933fb24aa392d0cb2d52d1310f

Indata (updateViewerConfigSettingsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handla till företaget.
assetHandle
xsd:string
Ja
Resurshandtag.
configSettingArray
types:ConfigSettingArray
Ja
Array med konfigurationsinställningar som du vill använda för visningsprogrammet.

Utdata (updateViewerConfigSettingsReturn)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681