PropertySet propertyset

Typ och värde för en egenskapsuppsättning.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
setHandle
xsd:string
Referens för egenskapsuppsättning.
typeHandle
xsd:string
Handtag till egenskapsuppsättningstypen.
propertyArray
types:PropertyArray
Namn-värde-par. Kan innehålla noll objekt.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681