Company company

Representerar ett företag.

Syntax

Parametrar section-0302e9238dbc4704914e938f42c881e6

Namn
Typ
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Företagshandtag.
name
xsd:string
Företagsnamn.
rootPath
xsd:string
Företagets rotsökväg.
expires
xsd:dateTime
Datum och tid då företaget förfaller.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681