createImageSet createimageset

Skapar en bilduppsättning.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-58bf5027e6d24ab5a9fcba59776d15dc

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser
NOTE
Användaren måste ha läs- och skrivåtkomst till målmappen.

Parametrar section-03d22ba7d290477e91c25ca1d4439200

Indata (createImageSetParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Referensen till företaget som bilduppsättningen tillhör.
folderHandle
xsd:string
Ja
Referensen till mappen.
name
xsd:string
Ja
Namn på bilduppsättning.
type
xsd:string
Ja
Bilduppsättningstyp.
thumbAssetHandle
xsd:string
Nej
Hantera den resurs som fungerar som miniatyrbild för den nya bilduppsättningen. Om inget anges försöker IPS använda den första bildresursen som uppsättningen refererar till.

Utdata

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till den nya bilduppsättningen.

Exempel section-385fe3b0af8044b0a2451336ec137fc5

I det här kodexemplet skapas en bilduppsättning som anges av företag, mapp, namn och typ. Svaret är en resurshandtag för den nya bilduppsättningen.

Begäran

<ns1:createImageSetParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
  <ns1:folderHandle>MyCompany/eCatalogs/</ns1:folderHandle>
  <ns1:name>My Image Set</ns1:name>
  <ns1:type>ImageSet</ns1:type>
</ns1:createImageSetParam>

Svar

<createImageSetReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <assetHandle>25741|22|841</assetHandle>
</createImageSetReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681