getUserInfo getuserinfo

Hämtar information om en användare. Använd e-postadressen och lösenordet för en systemanvändare som autentiseringsuppgifter för att godkänna begäran. Annars hämtar åtgärden information om standardanvändaren.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-1c42d78e914a4b84a946b3480f29b36a

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • TrialSiteUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-e87b3cb743494719925c9458eed433b6

Indata (getUserInfoParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
userHandle
xsd:string
Nej
Hantera användaren vars information du vill returnera.
e-post
xsd:string
Nej
Användarens e-postadress.

Utdata (getUserInfoReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
userInfo
types:User
Ja
Användarens förnamn, efternamn, e-postadress och roll, samt om användaren är giltig och när användarens lösenord upphör att gälla.

Exempel section-98d77a2e360a438dbe240099bea26a65

Detta kodexempel returnerar information för standard-IPS-användaren.

Begäran

<getUserInfoParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd" /></getUserInfoParam>

Svar

<ns1:getUserInfoReturn xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:userInfo>
   <ns1:userHandle>3261|user@scene7.com</ns1:userHandle>
   <ns1:firstName>FirstName</ns1:firstName>
   <ns1:lastName>LastName</ns1:lastName>
   <ns1:email>user@scene7.com</ns1:email>
   <ns1:role>IpsAdmin</ns1:role>
   <ns1:isValid>true</ns1:isValid>
   <ns1:passwordExpires>2107-04-22T18:35:41.995Z</ns1:passwordExpires>
  </ns1:userInfo>
</ns1:getUserInfoReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681