AssetMetadataFields assetmetadatafields

Returnerar metadatafältdefinitioner för angivna resurstyper.

Syntax

Parametrar section-5ad771540c5f40c187b35e34aac19305

Namn
Typ
Beskrivning
assetType
xsd:string
Resurstyp som är associerad med fältdefinitioner (se "Tillgångstyper" för värden).
fieldArray
types:MetadataFieldArray
Array med metadatafältdefinitioner som är associerade med resurstypen som anges i assetType.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681