PhotoshopLayerOptions photoshoplayeroptions

Alternativ för bildlager i Photoshop.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
layerNaming
xsd:string
Val av namngivningslägen för Photoshop-lager.
ankare
xsd:string
Val av fästlägen för Photoshop.
createTemplate
xsd:boolean
Om en mall ska skapas från Photoshop-lager.
extractText
xsd:boolean
Om text ska extraheras som textlager.
extendLayers
xsd:boolean
Anger om lager ska utökas till hela bakgrundens storlek.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681