batchGetAssetPublishConTexts batchgetassetpublishcontexts

Returnerar publiceringskontexterna för resurser som har markerats för publicering.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-d5362ca8a6ab42949cd648ba38dbf2f8

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • TrialSiteUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser
NOTE
 • Användaren måste ha läsåtkomst för att kunna returnera resurserna.
 • Alla användare har åtkomst till det delade företaget.

Parametrar section-1742fcb196224545b270eb8241f757a8

Indata (batchGetAssetPublishContexterParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handla till företaget.
assetHandleArray
``typer:HandleArray"
Ja
En lista med resurser som du vill fråga efter aktiva (markerade för publicering) kontexter.

Utdata (batchGetAssetPublishContextReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
assetPublishContextArray
types:assetPublishContextsArray
Ja
En array med publiceringskontexter där varje resurs markeras för publicering.

Exempel section-457f6809ccfa425b9a0976313d613f4e

Begäran

<batchGetAssetPublishContextsParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2011-11-04">
 <companyHandle>c|301</companyHandle>
 <assetHandleArray>
  <items>a|27007</items>
  <items>a|27008</items>
 </assetHandleArray>
</batchGetAssetPublishContextsParam>

Svar

<batchGetAssetPublishContextsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2011-11-04">
 <assetPublishContextsArray>
  <items>
   <assetHandle>a|27007</assetHandle>
   <publishContextArray>
    <items>
     <contextHandle>pc|3002</contextHandle>
     <contextName>ImageServing</contextName>
     <contextType>ImageServing</contextType>
    </items>
   </publishContextArray>
  </items>
  <items>
   <assetHandle>a|27008</assetHandle>
   <publishContextArray>
    <items>
     <contextHandle>pc|3004</contextHandle>
     <contextName>Video</contextName>
     <contextType>Video</contextType>
    </items>
    <items>
     <contextHandle>pc|3001</contextHandle>
     <contextName>ImageRendering</contextName>
     <contextType>ImageRendering</contextType>
    </items>
   </publishContextArray>
  </items>
 </assetPublishContextsArray>
</batchGetAssetPublishContextsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681