setGroupMembers setgroupmembers

Anger gruppmedlemskap för användare som tillhör ett visst företag.

Åtgärden orsakar ett autentiseringsfel om du inte har behörighet att utföra den här åtgärden. Detta gäller även om någon av användarna i användarhandtagsarrayen inte tillhör det företag som anges i företagshandtaget,

Auktoriserade användartyper section-4523594039c24aa29c8d0d5c9c415391

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-6a18562fc8e942af94be10bbb8c51151

Indata (setGroupMembersParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Företagshandtag.
groupHandle
xsd:string
Ja
Gruppreferens.
userHandleArray
types:HandleArray
Ja
Array med referenser för användare vars gruppmedlemskap du vill ange.

Utdata (setGroupMembesReturn)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-9c528c3f44a141ce9eaddf634f26c487

Det här kodexemplet anger gruppmedlemskap för en enskild användare.

Begäran

<ns1:setGroupMembersParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
   <ns1:groupHandle>225</ns1:groupHandle>
   <ns1:userHandleArray>
      <ns1:items>70|kmagnusson@adobe.com</ns1:items>
   </ns1:userHandleArray>
</ns1:setGroupMembersParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681