ipsApiFault ipsapifault

Syntax

Feltyper section-425697675cac4b2ab5c48bd463956401

ID
Fel
30000
IPS_API_FAULT_CODE_EXCEPTION
30001
IPS_API_FAULT_CODE_INVALID_PARAMETER
30002
IPS_API_FAULT_CODE_MISSING_PARAMETER
30003
IPS_API_FAULT_CODE_INVALID_REQUEST_XML

Felfält section-37fe1aef1d5f4ca480071ca933aba826

Namn
Typ
Beskrivning
code
xsd:int
Fel-ID
reason
xsd:string
Ett informativt meddelande som beskriver felet.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681