getPropertySetType getpropertysettype

Hämtar en egenskapsuppsättningstyp med hjälp av ett handtag för ett företag och namnet på egenskapsuppsättningstypen. Den får en typstruktur med handtaget till typen samt egenskapstypen.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-2b291d32f95b4a3d854429124cbae24c

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • TrialSiteUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-c9a53400c44744668bd7915f72d2bf3d

Indata (getPropertySetTypeParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Nej
Handtaget till företaget. Valfritt eftersom en egenskapsuppsättningstyp kan tillhöra flera företag.
name
xsd:string
Ja
Typnamn för egenskapsuppsättning.

Utdata (getPropertySetTypeReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
type
typer:PropertySetType
Ja

Typstrukturen som innehåller en:

 • Handtag.
 • Typnamn.
 • Egenskapstyp.
 • Värde som anger om typen tillåter flera egenskapstyper.

Exempel section-1b57199415e34a8fa449f864f8895b14

Detta kodexempel returnerar en egenskapsuppsättningstyp efter namn.

Begäran

<getPropertySetTypeParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
  <name>Adobe.UserProperty</name>
</getPropertySetTypeParam>

Svar

<getPropertySetTypeReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
  <type>
   <typeHandle>pt|10801</typeHandle>
   <name>Adobe.UserProperty</name>
   <propertyType>UserProperty</propertyType>
   <allowMultiple>false</allowMultiple></type>
</getPropertySetTypeReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681