AssetCount assetcount

Tillgångstyper och antal för ett företag.

Resurstyper omfattar ViewerSWf, PDF, Cabinetoch andra.

Namn
Typ
Beskrivning
assetType
xsd:string
Typ av tillgång som är associerad med antal.
antal
sd:int
Antal assetType tillgångar i företaget.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681