Permission permission

Hanterar behörigheter för åtkomst, ändring, skapande eller borttagning av resurser per grupp.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
groupHandle
xsd:string
Gruppreferens.
groupName
xsd:string
Gruppnamn.
permissionType
xsd:string
Val av behörighetstyp.
isAllowed
xsd:boolean
Anger om behörighet är tillåten.
isOverride
xsd:boolean
Avgör om behörigheten åsidosätter en annan.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681