Åtgärder: Nytt och ändrat operations-new-and-modified

Beskriver nya och ändrade operationsmetoder för IPS API version 4.5.

Syntax

Nya åtgärder section-a3be679d8e9345aba2e97699c3a537b9

 • addMediaPortalEvent
 • addTagFieldValues
 • cdnCacheInvalidation
 • deleteTagFieldValues
 • deleteTagFieldValues
 • getDistinctMetadataValues
 • getMediaPortalEvent
 • getTagFieldValues
 • getXMPPacket
 • searchAssetsByFullText
 • searchAssetsByMetadata
 • setTagFieldValues
 • updateTagFieldValues
 • updateXMPPacket

Ändrade åtgärder section-1c022cc62d274c349837013f1c02ca51

 • Asset inkluderar animatedGifInfo, swcInfo, cssInfooch javascriptInfo parametrar.
 • createMetadataField innehåller ett valfritt isHidden parameter.
 • saveMetadataField innehåller ett valfritt isHidden parameter.
 • searchAssets
 • The renameFiles parametern har tagits bort för tidigare versioner och tagits bort från renameAsset operation. Sökvägen för den virtuella filen ändras så att den matchar det nya resursnamnet (med filtillägget bevarat), medan sökvägarna för fysiska filer inte påverkas. API-klienter måste ta bort referenser till den här parametern när de uppdaterar till den nya API-versionen.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681