saveGroup savegroup

Skapa eller redigera en grupp.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-a6c1ce4c69f44ad0bcd41bbf3893bc45

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-743610e98dd5494baffcbad6401038eb

Indata (saveGroupParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Referensen till företaget med gruppen som du vill spara.
groupHandle
xsd:string
Nej
Referensen till gruppen.
name
xsd:string
Ja
Gruppnamn.
isSystemDefined
xsd:boolean
Ja
false är standard.

Utdata (saveGroupReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
groupHandle
xsd:string
Ja
Gruppreferens.

Exempel section-26eee227ff1f4edabb7fa1240b4d9999

Det här kodexemplet skapar en grupp som tillhör ett visst företag. Om gruppen redan finns sparas den med de parametervärden som du anger.

Begäran

<ns1:saveGroupParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
   <ns1:name>My Other Group</ns1:name>
   <ns1:isSystemDefined>false</ns1:isSystemDefined>
</ns1:saveGroupParam>

Svar

<saveGroupReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <groupHandle>281</groupHandle>
</saveGroupReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681