authenticationFault authenticationfault

Genereras när en användare inte kan autentiseras.

Syntax

Feltyper section-8ac4519c1dbb4c8b9c46ac9d1f44a054

ID
Fel
10000
AUTHENTICATION_FAULT_CODE_NO_CREDENTIALS
10001
AUTHENTICATION_FAULT_CODE_INVALID_CREDENTIALS
10002
AUTHENTICATION_FAULT_CODE_INVALID_USER

Felfält section-1fe84846a7154b03ab49552810ee9ac3

Namn
Typ
Beskrivning
code
xsd:int
Fel-ID
reason
xsd:string
Ett informativt meddelande som beskriver felet.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681