JobLogDetail joblogdetail

Jobblogginformation.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
logMessage
xsd:string
Meddelanden i jobbloggen.
logType
xsd:string
Filtyp för jobblogg.
assetName
xsd:string
Namnet på resursen i jobbloggen (valfritt).
assetType
xsd:string
Val av resurstyp.
assetHandle
xsd:string
Resurshandtag som refereras i jobbloggen.
auxArray
types:JobLogDetailAuxArray
Innehåller ytterligare detaljerad jobblogginformation utöver de fem jobbloggtyperna som beskrivs ovan.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681