Inaktuella anrop deprecated-calls

API-anrop till Image Production System och associerade parametrar som inte längre används.

Inaktuella anrop topic-654c0466e6434fe4a95953322255b08c

API-anrop för bildproduktionssystem och associerade parametrar som inte längre används i Dynamic Media.

  • ExcludeMasterVideoFromAVS - Borttagen från Datatyper. Den här parametern exkluderade den primära videon från den adaptiva videouppsättningen.
  • addMediaPortalEvent - Borttagen från Operationer. Med den här parametern kan du lägga till en Media Portal-händelse i IPS.
  • getMediaPortalEvent - Borttagen från Operationer. Med den här parametern kan du hämta medisportalhändelser som matchar angivna villkor.
  • getCdnCacheInvalidationStatus - Borttagen från Operationer. Parametern är nu föråldrad eftersom cdnCacheInvalidation -parametern gör cacheminnet nästan omedelbart ogiltigt (~5 sekunder). Därför krävs inte längre avsökning för ogiltigförklaringsstatus.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681