ImageMapDefinition imagemapdefinition

Måldefinition för en klickåtgärd i webbläsaren.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
name
xsd:string
Namnet på definitionen av bildschemat.
shapeType
xsd:string
Ett av formvärdena för regionen.
region
xsd:string
Koordinater för bildschema. Formatet baseras på HTML <area> taggattribut.
åtgärd
xsd:string
Andra attribut att inkludera i HTML <area> -taggen, inklusive href URL.
aktiverad
xsd:boolean
True om bildschemat är aktiverat.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681