AssetPublishContexts assetpublishcontexts

Mappar en resurs till de PublishContexter där en resurs är markerad för publicering.

Syntax

Parametrar section-f1c75a7542914d4ea16803a1de796ba5

Namn
Typ
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Hantera tillgången.
publishContextArray
types:PublishContextArray
En array med publiceringskontexter där resursen är markerad för publicering.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681