getAssets getassets

Returnerar resurser från bildproduktionssystemet (IPS).

Syntax

Auktoriserade användartyper section-4673c1c9f4314160af8b165eb2dd20cc

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • TrialSiteUser
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalUser
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser
NOTE
Returnerar bara de resurser som användaren har åtkomst till.

Parametrar section-bb9cf1ab19ea47acbd9ae58646dbe273

Indata (getAssetsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:sträng
Ja
Företagets handtag.
accessUserHandle
xsd:sträng
Nej
Personifiera en specifik användare. Används endast av administratörer.
accessGroupHandle
xsd:sträng
Nej
Filtrera efter grupp.
assetHandleArray
xsd:HandleArray
Ja
Rotmappen som ska hämta mappar och alla undermappar till lövnivån. Om detta utelämnas används företagsroten.
responseFieldArray
typer:StringArray
Nej
Fält och delfält som ingår i svaret.
excludeFieldArray
typer:StringArray
Fält och delfält som är exkluderade från svaret.

Utdata (getAssetsReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
assetArray
typer:AssetArray
Nej
En array med resurser som matchar filtervillkoren.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681