saveZoomTarget savezoomtarget

Skapa eller redigera ett zoommål.

Syntax

Auktoriserad användartyp section-823cd9f0557045bca51da66768b5ba74

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-4a23983cae4e49a098e9bbe736933996

Indata (saveZoomTargetParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget med det zoommål som du vill spara.
assetHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till zoommålet.
zoomTargetHandle
xsd:string
Nej
Redigerar eller skapar ett zoommål.
name
xsd:string
Ja
Zoommålnamn.
xPosition
xsd:int
Ja
Vänster pixelplacering.
yPosition
xsd:int
Ja
Plats för övre pixel.
width
xsd:int
Ja
Zooma målbredd.
height
xsd:int
Ja
Zooma målhöjd.
userData
xsd:string
Ja
För kundspecifik information. Kan innehålla alla typer av data.

Utdata (saveZoomTargetReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
zoomTargetHandle
xsd:string
Ja
Hantera det nyskapade zoommålet.

Exempel section-509c472c316549cdb228d7e1cfa8400a

Det här kodexemplet sparar ett zoommål. Svaret returnerar zoommålreferensen.

Begäran

<saveZoomTargetParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <companyHandle>47</companyHandle>
  <assetHandle>24267|1|17063</assetHandle>
  <name>My Zoom Target</name>
  <xPosition>2</xPosition>
  <yPosition>2</yPosition>
  <width>10</width>
  <height>10</height>
  <userData>My User Data</userData>
</saveZoomTargetParam>

Svar

<saveZoomTargetReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <zoomTargetHandle>34194|9|301</zoomTargetHandle>
</saveZoomTargetReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681