deleteGroup deletegroup

Tar bort en grupp.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-ebcc67723663494db0562275b1873460

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-42775102ec724c36ae5241eea1a00b8e

Indata (deleteGroupParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Referensen till företaget som tillhör gruppen som du vill ta bort.
groupHandle
xsd:string
Ja
Referensen till gruppen som du vill ta bort.

Utdata (deleteGroupParam)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-8f8501af3b3348a1b5701cf9622bf6e4

Den här exempelkoden tar bort en grupp från ett företag. Den kräver en gruppreferens som du måste hämta från en annan åtgärd.

Begäran

<ns1:deleteGroupParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
   <ns1:groupHandle>241</ns1:groupHandle>
</ns1:deleteGroupParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681