Metadata metadata

Ett metadatafält som returneras av searchAssets.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
name
xsd:string
Metadatanamn.
value
xsd:string
Metadatavärde.
boolVal
xsd:boolean
Booleskt metadatavärde (endast för fält av typen Boolean).
longVal
xsd:long
Långt metadatavärde (endast för fält av typen int).
doubleVal
xsd:double
Dubbelt metadatavärde (endast för fält med flyttal).
dateVal
xsd:dateTime
Datummetadatavärde (endast för datumtypsfält).
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681