getUserChars getuserchars

Hämtar en lista med tecken som används i ett visst fält.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-7023871be4d2442daf51ff060ca06d9a

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • ImagePortalAdmin

Parametrar section-93107d87f1b24fc8ad276dfee5e30b63

Indata (getUserCharsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
charField
xsd:string
Ja
Anger vilket papperskorgsläge som ska sökas efter.
includeInactive
xsd:boolean
Ja
Inkludera eller exkludera inaktiva användare. Användare av icke-IPS-administratörer måste vara en aktiv medlem i minst ett företag för att kunna auktoriseras att göra API-anrop. Ett auktoriseringsfel returneras om användaren inte har några aktiva företagsmedlemskap.
includeInvalid
xsd:boolean
Nej
Inkludera eller exkludera ogiltiga användare.
companyHandleArray
types:HandleArray
Nej
Filtrera resultat baserat på företag.
groupHandleArray
types:HandleArray
Nej
Filtrerar resultat baserat på grupper.
userRoleArray
types:StringArray
Nej
Filtrerar resultat baserat på användarroll.
numChars
xsd:int
Nej
Aktivera >1 tecken.

Utdata (getUserCharsReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
userCharsArray
types:StringArray
Ja
En array med teckenprefix.

Exempel section-3702f165e8b041139a6144f4a76ca25f

Detta kodexempel returnerar:

 • De första tecknen i efternamnen för användarna i ett visst företag.
 • En uppsättning grupper.
 • En uppsättning användarroller.

Strängkonstanten User Char Filter Fields bestämmer vilken typ av användartecken som returneras.

Begäran

<ns1:getUserCharsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:charField>LastName</ns1:charField>
  <ns1:includeInvalid>false</ns1:includeInvalid>
  <ns1:companyHandleArray>
   <ns1:items>47</ns1:items>
  </ns1:companyHandleArray>
</ns1:getUserCharsParam>

Svar

<getUserCharsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <userCharsArray>
   <items>b</items>
   <items>c</items>
   <items>d</items>
  </userCharsArray>
</getUserCharsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681