setViewerConfigSettings setviewerconfigsettings

Kopplar visningsprogramkonfigurationsinställningar till en resurs. Dessa kan vara en visningsförinställning eller källresurs för visningsprogrammet.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-81c429ba9f4c4359986a30ea7ebea8d2

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-bcc8c83cc84141e8b1341be9133e8511

Indata (setViewerConfigSettingsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handla till företaget.
assetHandle
xsd:string
Ja
Resurshandtag.
name
xsd:string
Ja
Resursnamn.
type
xsd:string
Ja
Den typ av resurs som du vill använda visningsprogramkonfigurationen på.
configSettingArray
types:ConfigSettingArray
Ja
Arrayen med ConfigSettings används på tillgången.

Utdata (setViewerConfigSettingsParam)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681