ViewerPresetInfo viewerpresetinfo

Egenskaper för en förinställd resurs i visningsprogrammet.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
type
xsd:string
Val av visningsprogramtyp.
configSettingArray
types:ConfigSettingArray
Inställningsmatris för visningsprogramkonfiguration.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681