Datatyper: Nytt och ändrat data-types-new-and-modified

Beskriver nya och ändrade datatyper för IPS API version 4.5.

Syntax

Nya typer section-6941b228cf6747a987e98c3d6e4b6b17

 • AssetSummary
 • AssetSummaryArray
 • JobLogDetailAux
 • JobLogDetailAuxArray
 • MPEvent
 • MPEventArray
 • OperationFault
 • OperationFaultArray
 • PhotoshopOptions
 • TagCondition
 • TagConditionArray
 • TagFieldValues
 • TagFieldValuesArray
 • TagValueUpdate
 • TagValueUpdateArray
 • TagValueUpdateFault
 • TagValueUpdateFaultArray
 • UrlArray

Ändrade typer section-6ecdf752cc1a4636a583b4c546a0fccf

 • Resursen innehåller en ny fileName fält som returnerar det virtuella filnamnet.

 • AssetSummary returnerar type och name fält

 • MetadataField inkluderar isHidden

 • MetadataUpdate

 • UploadUrlsJob kräver urlArray och lägger till numUrls antal

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681