getActiveJobs getactivejobs

Hämtar alla aktiva jobb.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-125557a6ea7b4fc894d4bb468cd02118

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • TrialSiteUser
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser

Parametrar section-29018fba6bf34c1e80dcd479dd24f3b5

Indata (getActiveJobsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Nej
Handtaget till företaget.
jobHandle
xsd:string
Nej
Handtaget till jobbet.
originalName
xsd:string
Nej
Ursprungligt jobbnamn.

Utdata (getActiveJobsReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
jobArray
xsd:string
Ja
Matris med aktiva jobb.

Exempel section-4ac5dbbf9cd94fdeb013d055f8ee7add

Detta kodexempel returnerar alla aktiva jobb för ett företag som kör i IPS. I det här fallet är svaret ovanligt eftersom IPS-schemaläggningskoordinatorn är inaktiverad och inga aktiva jobb körs. Under normala förhållanden returnerar svaret ett antal aktiva jobb.

Begäran

<ns1:getActiveJobsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
</ns1:getActiveJobsParam>

Svar

<getActiveJobsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <jobArray></jobArray>
</getActiveJobsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681