ZoomTarget zoomtarget

Egenskaper för ett zoommål.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
zoomTargetHandle
xsd:string
Zooma målhandtag.
name
xsd:string
Zoommålnamn.
xPosition
xsd:int
X-positionen för zoommålet.
yPosition
xsd:int
Y-positionen för zoommålet.
width
xsd:int
Zooma målbredd.
height
xsd:int
Zooma målhöjd.
userData
xsd:string
Användardata som är associerade med zoommålet.
position
xsd:int
Tillåter att zoommål som är kopplade till en resurs sorteras baserat på position
lastModified
xsd:dateTime
Datum för senaste ändring.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681