getJobLogs getjoblogs

Hämtar angivna jobbloggar för det valda företaget. Du kan sortera efter tecken, riktning, start- och slutdatum samt antal rader.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-9df82972265d44c9ad91504a17c3ffa6

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • TrialSiteUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-8cfdc7994da24678a45edcb37e9a2166

Indata (getJobLogsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Nej
Företagets handtag.
userHandle
xsd:string
Nej
Hämtar loggar för jobb som skickats av en viss användare.
sortBy
xsd:string
Nej
Här kan du välja sorteringsfält.
sortDirection
xsd:string
Nej
Sorteringsordning (stigande eller fallande).
startDate
xsd:dateTime
Nej
Datum och tid då jobbloggen startades. Ange tidszonen med begäran för det här fältet.
endDate
xsd:dateTime
Nej
Datum och tid för slutet av jobbloggen. Ange tidszonen med begäran för det här fältet.
numRows
xsd:int
Nej
Maximalt antal rader att returnera.

Utdata (getJobLogsReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
jobLogArray
types: JobLogArray
Ja
Matris med jobbloggar.

Exempel section-35871c94b4a44559912577efddbc46a6

Detta kodexempel returnerar IPS-jobbloggar för ett visst företag. Du kan också använda den för att returnera jobbloggar för en viss användare eller företag och användare.

Begäran

<ns1:getJobLogsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
</ns1:getJobLogsParam>

Svar

<getJobLogsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <jobLogArray>
   <items>
     <companyHandle>47</companyHandle>
     <jobHandle>47||Add_2007-09-14-15:04:34</jobHandle>
     <jobName>Add_2007-09-14-15:04:34</jobName>
     <submitUserEmail>kmagnusson@adobe.com</submitUserEmail>
     <logType>BeginUpload</logType>
     <startDate>2007-09-14T22:04:58.536-07:00</startDate>
     <fileSuccessCount>2</fileSuccessCount>
     <fileErrorCount>0</fileErrorCount>
     <fileWarningCount>205</fileWarningCount>
     <fileDuplicateCount>0</fileDuplicateCount>
     <fileUpdateCount>0</fileUpdateCount>
     <totalFileCount>0</totalFileCount>
     <fatalError>false</fatalError>
    </items>
  </jobLogArray>
</getJobLogsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681