getImageFormats getimageformats

Returnerar bildformat som PDF, EPS, SWF med flera.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-6a386ad8641b4aa1a281600fc94fd3f6

  • IpsUser
  • IspAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalUser
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser

Parametrar section-eefa36a70b74498f8727ef61d98cfb63

Indata (getImageFormatsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget med de bildformat som du vill ha.

Utdata (getImageFormatsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
imageFormatArray
types:ImageFormatArray
Ja
Bildformatsmatrisen.

Exempel section-73881e12839b4904bf3299b0920bdd0c

Det här kodexemplet returnerar alla bildformat för det angivna företaget.

Begäran

<ns1:getImageFormatsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
</ns1:getImageFormatsParam>

Svar

<getImageFormatsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <imageFormatArray></imageFormatArray>
</getImageFormatsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681