permissionFault authorizationfault

Genereras när en autentiserad användare inte har tillräcklig behörighet för att utföra en uppgift.

Syntax

Feltyper section-1f04dec489714ee6bb7256fae6ab7730

ID
Fel
20000
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_INVALID_COMPANY
20001
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_INVALID_REQUEST_USERNAME
20002
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_INVALID_REQUEST_USER
20003
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_NO_OPERATION_PERMISSION
20004
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_NO_IMPERSONATION_PERMISSION
20005
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_ILLEGAL_PARAMETER_VALUE
20006
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_ILLEGAL_COMPANY
20007
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_ILLEGAL_REQUEST_USER
20008
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_ILLEGAL_ACCESS_GROUP
20009
AUTHORIZATION_FAULT_CODE_MISSING_PERMISSION

Felfält section-4e3e41f41fea402a9ae314bfd05f663e

Namn
Typ
Beskrivning
code
xsd:int
Fel-ID
reason
xsd:string
Ett informativt meddelande som beskriver felet.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681