User user

En användare med resurser och typer i systemet.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
userHandle
xsd:string
Användarhandtag.
firstName
xsd:string
Användarens förnamn.
lastName
xsd:string
Användarens efternamn.
e-post
xsd:string
e-postadress.
defaultRole
xsd:string
Anger rollen för en användare i varje företag de tillhör. Användarrollen IpsAmin åsidosätter andra användarroller.
isValid
xsd:boolean
Anger om användaren är giltig.
passwordExpires
xsd:dateTime
Anger förfallodatum för lösenord.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681