PermissionUpdate permissionupdate

Beskriver behörighetsändringar.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
groupHandle
xsd:string
Gruppreferens.
permissionType
xsd:string
Behörighetstyp.
isAllowed
xsd:boolean
Anger om behörighetsuppdateringen är tillåten.
isOverride
xsd:boolean
Avgör om behörigheten åsidosätter en annan.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681