getGroups getgroups

Returnerar företagsgrupper.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-27c77680a2f34e2f9ecd0af4ebb6847e

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin

Parametrar section-0e06195f23dd4c69922df210f566dd18

Indata (getGroupsParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget.

Utdata (getGroupsReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
groupArray
types:GroupArray
Ja
Matris med grupper.

Exempel section-ed0708f611574354bf0c6ea83912b531

Den här koden returnerar en array som innehåller alla grupper som tillhör ett visst företag och specifik information om varje grupp.

Begäran

<ns1:getGroupsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
</ns1:getGroupsParam>
<getGroupsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <groupArray>
   <items>
     <groupHandle>225</groupHandle>
     <companyHandle>47</companyHandle>
     <name>MyGroup</name>
     <isSystemDefined>false</isSystemDefined>
   </items>
  </groupArray>
</getGroupsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681