deletePropertySet deletepropertyset

Tar bort en egenskapsuppsättning och alla associerade egenskaper.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-b54aa8c854de400a989b4957412ff42c

  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-e5fc868f69494cf6858e03027db09101

Indata (deletePropertySetParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
setHandle
xsd:string
Ja
Referensen till egenskapsuppsättningen som ska tas bort.

Utdata (deletePropertySetParam)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-cf319fc8f86a40ab9cbd838b031973fe

I det här kodexemplet används uppsättningens handtag som ett fält i deletePropertySetParam skickas till IPS-webbtjänstservern för att egenskapsuppsättningen ska kunna tas bort.

Begäran

<deletePropertySetParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
   <setHandle>ps|941</setHandle>
</deletePropertySetParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681