UnCompressOptions uncompressoptions

Överföringsinställning för att bearbeta ZIP- och TAR-filer som primära resurser (ingen) eller för att extrahera och överföra deras innehåll (UnCompress).

NOTE
Inställningen None är standard.

Parametrar section-10e49e27f60743da970a4ff1c4587eab

Namn
Typ
Beskrivning
process
xsd:sträng

Kontrollerar arkiveringsfilbearbetning för ZIP och TAR. Det finns två alternativ:

 • Ingen: Bearbeta som primära resurser.
 • Avkomprimera: Extrahera och bearbeta innehållet.

Obs! Strängkonstanter är skiftlägeskänsliga. Använd Avkomprimera, inte dekomprimera, eller unCompress.

Exempel section-48fd14af768a436284c31692038579a8

 <!-- uncompress zip/tar/gzip files -->
      <element name="unCompressOptions" type="types:UnCompressOptions" minOccurs="0"/>
  <complexType name="UnCompressOptions">
    <sequence>
      <!-- Options: None (default),UnCompress -->
      <element name="process" type="xsd:string"/>
    </sequence>
  </complexType>

Används av section-b2a829cf5511412e968bb2000f85cc31

The unCompressionOptions type används av:

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681