VideoCaptionInfo videocaptioninfo

Egenskaper för videobeskrivning

Parametrar section-14d2cf17c4404266b6d85ffbaaee94e1

Namn
Typ
Beskrivning
originalPath
xsd:sträng
Relativ sökväg till den överförda videon.
originalFile
xsd:sträng
Namnet på originalvideon.
fileSize
xsd:int
Filstorlek.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681