batchSetAssetMetadata batchsetassetmetadata

Ställer in metadata för resurser i batchläge.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-5310d9fd00604cbf9756944900378855

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-7111ac93bc7747f69ba14db4ac3912b0

Indata (batchSetAssetMetadataParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Referensen till det företag vars metadata du vill ange i en gruppåtgärd.
updateArray
types:BatchMetadataUpdateArray
Ja
Arrayen med metadatauppdateringar som används för resurserna.

Utdata (batchSetAssetMetadataParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
successCount
xsd:int
Ja
Antalet angivna metadata.
warningCount
xsd:int
Ja
Antalet varningar som genereras när åtgärden försökte ange metadata.
errorCount
xsd:int
Ja
Antalet fel som genererades när åtgärden försökte ange metadata.
warningDetailArray
types:AssetOperationFaultArray
Nej
Arrayen med detaljer som är associerade med resurserna som genererar varningar när åtgärden försökte batchställa in metadata för resurserna.
errorDetailArray
types:AssetOperationFaultArray
Nej
Arrayen med information som är associerad med resurserna som genererar fel när åtgärden försökte batchställa in metadata för resurserna.

Exempel section-2de798ac920e4b47b971b1729a64395b

Begäran

<batchSetAssetMetadataParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
<companyHandle>c|6</companyHandle>
<updateArray>
  <items>
   <assetHandleArray>
     <items>a|743|1|538</items>
     <items>a|744|1|539</items>
   </assetHandleArray>
   <updateArray>
     <items>
      <fieldHandle>m|6|IMAGE|saveMetadataField</fieldHandle>
      <value>400</value>
     </items>
   </updateArray>
  </items>
  <items>
   <assetHandleArray>
     <items>a|732|1|535</items>
     <items>a|739|1|537</items>
   </assetHandleArray>
   <updateArray>
     <items>
      <fieldHandle>m|6|IMAGE|saveMetadataField</fieldHandle>
      <value>300</value>
     </items>
   </updateArray>
  </items>
</updateArray>
</batchSetAssetMetadataParam>

Svar

<batchSetAssetMetadataReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
  <successCount>4</successCount>
  <warningCount>0</warningCount>
  <errorCount>0</errorCount>
</batchSetAssetMetadataReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681