deleteImageFormat deleteimageformat

Tar bort ett bildformat. Hämta bildformatshandtaget från saveImageFormat.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-827e24a3019543418b0a635d46c1edfd

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin

Parametrar section-462c05d9aad746ee8d2be0656041b693

Indata (deleteImageFormatParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget som innehåller det bildformat som du vill ta bort.
imageFormatHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till det bildformat som du vill ta bort.

Utdata (deleteImageFormatParam)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-9ed9baaba13549bfaad1bc9cd7ec7009

Det här kodexemplet tar bort ett bildformat från ett företag. Hämta bildformatshandtaget från en annan åtgärd.

Begäran

<deleteImageFormatParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <companyHandle>47</companyHandle>
   <imageFormatHandle>47|301</imageFormatHandle>
</deleteImageFormatParam>

Svar

Ingen.

Relaterat ämne:

saveImageFormat

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681