replaceImage replaceimage

Ersätter bilddata för en bildresurs.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-e2aad71fb2a54612badc7b16f82ed544

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser

Parametrar section-0d0ab668fa6d4310a93fb7ef8d8dd1e0

Indata (replaceImageParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyName
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget med den bild som du vill ersätta.
assetHandle
xsd:string
Ja
Referensen till resursen som du vill ersätta.
urlModifier
xsd:string
Ja
Image Server-kommandon som genererar nya bilddata.

Utdata (replaceImageReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Ja
Hantera den nya resursen.

Exempel section-cebb93576bde4cb98cb27356ca66783b

Det här kodexemplet ersätter en bild och tillämpar en urlModifier med ett kommando som anger att Image Server inte utför någon åtgärd vid ersättning.

Begäran

<replaceImageParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
   <companyHandle>c|21</companyHandle>
   <assetHandle>a|140626|1|102524</assetHandle>
   <urlModifier>action=none</urlModifier>
</replaceImageParam>

Svar

<replaceImageReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
   <assetHandle>a|140626|1|102524</assetHandle>
</replaceImageReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681