Konvertera användar-ID:n från Adobe Real-Time CDP till universella ID

Betafunktion

Använd DSP integrering med den Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP), som ingår i Adobe Experience Platform, för att konvertera dina hashade e-postadresser till universella ID:n för riktad reklam.

 1. (Konvertera e-postadresser till RampIDs; annonsörer med Adobe Analytics for Advertising) Ställ in spårning för Analytics mått:

  1. (Om du inte redan har gjort det) Slutför alla krav för implementering Analytics for Advertising och AMO ID och EF ID i dina spårnings-URL:er.

  2. Registrera dig hos den universella ID-partnern och distribuera universell ID-specifik kod på dina webbsidor för att matcha konverteringar från ID:n i webbläsare för datorer och mobila enheter (men inte i mobilappar) för att visa genomgångar:

   • För RampIDs: Du måste distribuera ytterligare en JavaScript-tagg på dina webbsidor för att matcha konverteringar från ID:n i webbläsare för datorer och mobila enheter (men inte i mobilappar) för att kunna visa igenom dem. Kontakta kontoteamet på Adobe som ger dig anvisningar om hur du registrerar dig för en LiveRamp LaunchPad tagga från LiveRamp Lösningar för autentiseringstrafik. Registreringen är kostnadsfri, men du måste signera ett avtal. När du har registrerat dig genererar ditt Adobe-kontoteam en unik tagg som din organisation kan implementera på dina webbsidor.
 2. Skapa en publikkälla för att importera målgrupper till ditt DSP eller ett annonserarkonto. Du kan välja att konvertera dina användaridentifierare till någon av tillgängliga universella ID-format.

  Källinställningarna innehåller en automatiskt genererad källnyckel, som du kommer att använda i nästa steg.

 3. I Adobe Experience Platform konfigurerar du en målanslutning DSP annonsering med Source Key som genererades i DSP källinställningar.

  Instruktioner om hur du aktiverar DSP målanslutning, markerar segment och får åtkomst till kontrollbehörigheter finns i "Adobe Advertising Cloud DSP."

  Källans e-postadresser måste hashas med hjälp av SHA-256-algoritmen.

 4. När du är klar med alla steg kan du verifiera i ditt målgruppsbibliotek (som är tillgängligt när du skapar eller redigerar en målgrupp från Audiences > All Audiences eller inom placeringsinställningarna) som segmentet fylls i inom 24 timmar. Jämför antalet universella ID:n med antalet ursprungliga hash-adresser.

  Översättningsfrekvensen för hash-kodade e-postadresser till universella ID:n måste vara större än 90 %. Om du till exempel skickar 100 hashas-e-postadresser från din kunddataplattform bör de översättas till mer än 90 universella ID:n. En översättningsgrad på 90 % eller mindre är ett problem. Mer information om hur antalet segment kan variera finns i "Orsaker till dataavvikelser mellan e-post-ID och universella ID."

  Om du vill ha felsökningssupport kontaktar du kontoteamet på Adobe eller adcloud-support@adobe.com.

Segmenten uppdateras var 24:e timme. Inkluderingen i ett segment upphör dock efter 30 dagar som standard eller efter en av kunden specificerad förfalloperiod. Uppdatera era segment genom att trycka dem igen från Real-Time CDP innan de upphör att gälla. Kontakta ditt Adobe-kontoteam om du vill begära att ett anpassat segment ska upphöra att gälla.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa