Generera om prognosen för en plan för uppkopplad TV

Du kan generera om prognosen för en ansluten TV-räckvidd baserat på de senaste observerade data.

  1. Klicka på Planner.

  2. Håll markören över planraden och klicka Forecast.

  3. (Valfritt) Exportera Budget vs Reach prognos till Microsoft Excel kalkylblad​ , klicka ​​ i det övre högra hörnet och klicka sedan på ​ Export**.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa