Arkivera ett uppkopplat program för tv-räckvidd

Om du arkiverar en plan tas den bort från standardinställningen Planner vy.

  1. Klicka på Planner.

  2. Håll markören över planraden och klicka More > Archive.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa