Duplicera en ansluten TV-sändningsplan

  1. Klicka på Planner.

    1. Håll markören över planraden och klicka More > Duplicate.
  2. (Valfritt) Redigera planens namn och planinställningar.

    Som standard kallas den nya planen<existing plan name> duplicate."

  3. Klicka på Save and Forecast.

    När du har sparat planen visas prognostiserade utdata.

  4. (Valfritt) Exportera Budget vs Reach prognos till Microsoft Excel kalkylblad​ , klicka ​​ i det övre högra hörnet och klicka sedan på ​ Export**.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa