Skapa en uppkopplad TV-sändningsplan

  1. Klicka på Planner.

  2. Klicka på uppe till höger Create.

  3. Redigera planinställningar.

  4. Klicka på Save and Forecast.

    När du har sparat planen visas prognostiserade utdata.

  5. (Valfritt) Exportera Budget vs Reach prognos till Microsoft Excel kalkylblad​ , klicka ​​ i det övre högra hörnet och klicka sedan på ​ Export**.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa