Redigera en plan för ansluten TV-räckvidd

När du redigerar planinställningarna genereras en ny prognos.

  1. Klicka på Planner.

  2. Håll markören över planraden och klicka Edit.

  3. Redigera planinställningar.

  4. Klicka på Save and Forecast.

    När du har sparat planen visas prognostiserade utdata.

  5. (Valfritt) Exportera Budget vs Reach prognos till Microsoft Excel kalkylblad​ , klicka ​​ i det övre högra hörnet och klicka sedan på ​ Export**.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa